Gmina Wydminy obejmująca terytorium 23346 ha, leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Bogactwem naturalnym gminy jest położenie geograficzne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Atrakcyjność krajoznawcza tego terenu wynika z ukształtowania środowiska przyrodniczego. Wzajemnie uzupełniają się tu: duży udział przestrzeni leśnych, powierzchni wód i urozmaicona rzeźba terenu. Na terenie gminy znajduje się 21 jezior i stawów zajmujących łącznie powierzchnię 1210 ha. Do największych jezior należy Jezioro Wydmińskie o powierzchni 377 ha i Jezioro Gawlik o powierzchni 444 ha. Jezioro Wydmińskie zalicza się do bardziej malowniczych ze względu na urozmaiconą linię brzegową oraz piękną wyspę przeznaczoną do zagospodarowania turystycznego. Są tu doskonałe warunki do wypoczynku w istniejących ośrodkach wypoczynkowych i na polach namiotowych. Można uprawiać wędkarstwo i sporty wodne, w szczególności kajakarstwo. Wiele kompleksów leśnych zaprasza do spacerów oraz zbierania runa leśnego. Urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu umożliwia atrakcyjne wędrówki piesze na istniejących szlakach turystycznych. Gmina Wydminy zachęca też do zwiedzania licznych zabytków, takich jak: kościoły zbudowane w XVI wieku w Wydminach, Orłowie i Zelkach, zespoły dworsko-parkowe w Gawlikach Małych, Berkowie, Pamrach oraz osiemnastowieczna cegielnia w Rantach. Gmina Wydminy obejmuje swoim zasięgiem 28 sołectwa, w tym 36 wsi. Posiada charakter typowo rolniczy. Atrakcyjna turystycznie, charakteryzuje się malowniczymi terenami, co wynika z ukształtowania środowiska przyrodniczego: dużego udziału lasów (35%), rozległej powierzchni wód (1210 ha) i urozmaiconej rzeźby terenu, zachęcających do uprawiania wielu rodzajów turystyki, która może być wiodącym kierunkiem aktywizacji społeczno-gospodarczej całej społeczności.

dodatki na bloga

25234420louosd8h
logo (2)
panel_radiowy
radio wydminy
radio wydminy player
771a7a606e
3ggmvwgcstxy

f9d127d3bb1f49bc3873bbb9ad85
19141145vrj568nq
logotyp2-dzien
b7ela9cfh3om

8b602c86-2f46-4948-9088-f40862a2821a
8045517-andrzej-duda-643-385
szefwc_01
kwas
6895796_orig
logo-stream1

Wydminy (niem. Widminnen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.
Miejscowość jest siedzibą gminy Wydminy, położona nad Jeziorem Wydmińskim, jest wsią letniskową z ośrodkami wczasowymi i domami wypoczynkowymi.
Wieś została założona w 1480 r. W czasie I wojny światowej została zniszczona (1914), po wojnie odbudowana. Turystyka rozwijała się już w latach międzywojennych. Wtedy powstawały hotele i restauracje.
Przez miejscowość przebiega linia kolejowa nr 38 Białystok - Głomno. Na stacji Wydminy zatrzymują się jednak tylko pociągi REGIO.
W 2012 r. w obrębie miejscowości wybudowane zostały 3 wiatraki.
Od 5 lipca 1945 do 27 września 1945 Wydminy posiadały prawa miejskie.